BÔNG TAI VENUS PLUS ĐEN (9.5 – 10mm)

2,198,000

BÔNG TAI VENUS PLUS CAM HỒNG (9.5 – 10mm)

2,198,000

BÔNG TAI VENUS PLUS TRẮNG (9.5 – 10mm)

2,198,000

BÔNG TAI VENUS PLUS ĐEN (8.5 – 9mm)

1,398,000

BÔNG TAI VENUS PLUS CAM HỒNG (8.5 – 9mm)

1,398,000

MẶT DÂY CHUYỀN LOVELY

Giá liên hệ: 0834 500 300

BÔNG TAI VENUS

2,198,000

BÔNG TAI VENUS PLUS CAM HỒNG (7 – 7.5mm)

798,000

BÔNG TAI VENUS

998,000

DÂY CHUYỀN ANGEL

1,800,000

BÔNG TAI NGỌC TRAI DIOR

Giá liên hệ: 0834 500 300

BÔNG TAI VENUS PLUS ĐEN (7 – 7.5mm)

798,000

BÔNG TAI VENUS PLUS TRẮNG (8.5 – 9mm)

1,398,000

BÔNG TAI VENUS PLUS TRẮNG (7 – 7.5mm)

798,000

Mẹ yêu – P042019

10,780,000

Mẹ yêu – P042028

9,800,000

Mẹ yêu – P042027

9,800,000

Mẹ yêu – P042018

10,780,000

Mẹ yêu – P042017

10,780,000

Mẹ yêu – P042026

9,800,000

Mẹ yêu – P042020

10,780,000

Mẹ yêu – P042025

9,800,000

Mẹ yêu – P042015

10,780,000

Mẹ yêu – P042024

9,800,000
Follow us on Facebook: PearlTalk – Ngọc Trai Nói

     YoutubeNgọc trai Nói – PearlTalk

     InstagramPearlTalk – Ngọc Trai Nói

     Zalo:  PearlTalk – Ngọc Trai Nói