Đại diện tại Australia
 282 Bennett Springs Dr, Bennett Springs WA 6063, Australia
  +61 416 301 404
  bichtram144@gmail.com
Đại diện tại Đài Loan
  zhongly – đài bắc
  (+886) 907736841

  alhajar3@yahoo.com

        saboco777@gmail.com

Đại diện tại Đức
  Wittestraße 30 k, 13509 Berlin, Germany
 0049 177 5158944

0049 172 328 5646

  info@glamourfaces.de

glamourfaces.de@gmail.com

Đại diện tại Khối Ả Rập
  Arab World

  0084 705 173 087

       0084 916 173 087

   alhajar3@yahoo.com

       saboco777@gmail.com