ĐẠI DIỆN TẠI ĐỨC

  Wittestraße 30 k, 13509 Berlin, Germany
 0049 177 5158944

0049 172 328 5646

  info@glamourfaces.de

glamourfaces.de@gmail.com

ĐẠI LÝ TẠI USA

PJ Jewelry 9200 Bolsa Ave, unit 227 booth 16 Westminster CA 92683 Lầu 2 Phước Lộc Thọ Mall

  (714) 726 9911 (Mr Huy)

ĐẠI LÝ TẠI USA

1382 Valencia Avenue, Tustin, California 92780, The United States of America
🌐 www.pearltalkus.com

  (714) 62 34 697 0084 (Mr Huy)

ĐẠI DIỆN TẠI SÉC

  Starobní 1090/24, 70300 Ostrava

   pearltalk.cz@gmail.com

+420 774 044 856

ĐẠI DIỆN TẠI LÀO

V Hotel Vientiane, Ban Mixay, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Laos PDR

   pearltalk.la@gmail.com

+856 20 7777 4028

ĐẠI DIỆN TẠI AUSTRALIA

  thanh@dgfin.com

+61 413 689 834