Điều kiện thu, đổi:

– Sản phẩm phải có đầy đủ hộp, giấy chứng nhận sản phẩm, hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành, phụ kiện đi kèm, quà tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có)… không bị trầy xước, hư hỏng, ảnh hưởng.
– Giá trị sản phẩm dựa trên giá trị thanh toán cuối cùng trên hóa đơn.
– Trường hợp hư hỏng hộp đựng sản phẩm, quý khách hàng vui lòng thanh toán chi phí sản xuất 50.000 VNĐ.

1. Đối với sản phẩm ngọc trai biển đính trên vàng hoặc chuỗi Ngọc biển (Áp dụng trong 2 năm kể từ khi xuất bán SP theo hóa đơn).

– Khách hàng thu lại 80% trị giá sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn.
– Sp thu đổi khấu hao sử dụng 0.5% / tháng  tính từ ngày xuất bán trên hóa đơn mua hàng.

2. Đối với sản phẩm ngọc trai nước ngọt đính trên vàng hoặc chuỗi Ngọc nước ngọt (Áp dụng trong 1 năm kể từ khi xuất bán SP theo hóa đơn).

– Khách hàng thu lại 70% trị giá sản phẩm trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn.
– Sp thu đổi khấu hao sử dụng 1% / tháng  tính từ ngày xuất bán trên hóa đơn mua hàng.

3. Đối với sản phẩm Bạc (Áp dụng trong 1 năm kể từ khi xuất bán SP theo hóa đơn).

  • Khách hàng thu lại 50% trị giá sản phẩm trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn.
  • Sp thu đổi khấu hao sử dụng 2% / tháng  tính từ ngày xuất bán trên hóa đơn mua hàng.

4. Chính sách tái tạo phiên bản cũ thành mới (Hỗ trợ đặc biệt từ PearlTalk). 

  • Liên hệ hotline 0834 500 300 để biết thêm thông tin