PearlTalk tiếp nhận khiếu nại qua các hình thức sau:

  1. Tại website liên hệ, tư vấn khách hàng: https://pearltalk.vn/.
  2. Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 0834 500 300
  3. Qua email: info@pearltalk.vn
  4. Tại văn phòng của PealTalk: 12/47, Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM