PearlTalk tiếp nhận khiếu nại qua các hình thức sau:

  1. Tại website liên hệ, tư vấn khách hàng: https://pearltalk.vn/.
  2. Qua tổng đài giải quyết: 028 9616 0088
  3. Qua email: info@pearltalk.vn
  4. Tại văn phòng của PearlTalk: 12/47 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM